Vastuullisuus

Kierrätys

Toimiva ja vaatimusten mukainen jätehuolto on vastuullista, mutta tuo myös kustannussäästöjä. Samalla sujuva lajittelu ja siisteys ovat tärkeä osa työturvallisuutta ja ne vaikuttavat viihtyvyyteen Kyläkaupassa.

Aurinkovoima

Jättimäinen 3500 aurinkopaneelin aurinkovoimala tuottaa uusiutuvaa sähköenergiaa Kyläkaupan tarpeisiin. Aurinkovoimala on paitsi Suomen suurin yksittäinen tavarataloon asennettu, myös suurin katolle asennettu aurinkosähköjärjestelmä. Se kattaa 65 000 m² kattopinta-alasta noin 12000 m².

Led-valaisinjärjestelmä

Kyläkaupassa tähdätään asiakasviihtyvyyden lisäämiseen, ekologisen jalanjäljen pienentämiseen sekä kestävää kehitystä tukevaan toimintaan uusitun energiatehokkaan valaistusjärjestelmän kautta. Uuden LED-valaisinjärjestelmän myötä Kyläkaupassa valaistukseen käytettävässä energiassa säästetään yli 60 %.